advocats a Barcelona
advocats a Barcelona Mapa web advocats a BarcelonaParlem? advocats a Barcelona Contacte
Equip  |  Contacte  |  Dret de la persona i la família  |  Civil  |  Laboral  |  Dret de la Funció Pública  |  Conflictes amb AA.PP.  |  Penal  |  Castellà
Advocats civil Barcelona

Defensem els interessos de les persones en situacions enquadrades en general en el Dret Civil, tals com:

- Incapacitacions.

- Successions: Declaracions d’hereus.

- Arrendaments urbans i rústics.

- Contractes civils: compra-venda, arrendaments urbans i rústics, donacions.

- Propietat horitzontal (comunitats de propietaris).

- Declaracions de domini.

- Reclamacions de quantitat.

- Reclamacions médic-sanitàri.

- Estrangeria.

- Accidents de trànsit: reclamacions legals derivades d’accidents de circulació.

 
Advocats civil Barcelona
Nom
Telèfon
Email
Observacions
Dades tractades d'acord amb la LPD (L. 15/99)
© Gabinet Jurídic Uquinaona | Carrer Balmes n�m. 209, 4-1. 08006 Barcelona | Tel. 93 268 27 27 | 649474402 (�rea Dret de Fam�lia i Civil) | 628943202 (�rea Funci� P�blica i Laboral) | Fax 93 268 19 13 | |
mapa web | legal