advocats a Barcelona
advocats a Barcelona Mapa web advocats a BarcelonaParlem? advocats a Barcelona Contacte
abogados Barcelona
Equip  |  Contacte  |  Dret de la persona i la família  |  Civil  |  Laboral  |  Dret de la Funció Pública  |  Conflictes amb AA.PP.  |  Penal  |  Castellà
Conflictes amb les Administracions Públiques

A més de l’especialitat del Dret de la Funció Pública, també tractem conflictes relacionats amb l’actuació de les Administracions Públiques:

- Reclamacions de responsabilitat patrimonial per danys patits com a conseqüència del funcionament dels serveis públics.

- Sancions administratives.

- Multes de trànsit.

- Llicències municipals.


 
advocats Barcelona
Nom
Telèfon
Email
Observacions
Dades tractades d'acord amb la LPD (L. 15/99)
© Gabinet Jurídic Uquinaona | Carrer Balmes n�m. 209, 4-1. 08006 Barcelona | Tel. 93 268 27 27 | 649474402 (�rea Dret de Fam�lia i Civil) | 628943202 (�rea Funci� P�blica i Laboral) | Fax 93 268 19 13 | |
mapa web | legal