advocats a Barcelona
advocats a Barcelona Mapa web advocats a BarcelonaParlem? advocats a Barcelona Contacte
Equip  |  Contacte  |  Dret de la persona i la família  |  Civil  |  Laboral  |  Dret de la Funció Pública  |  Conflictes amb AA.PP.  |  Penal  |  Castellà
Advocat laboral Barcelona

En general, dintre del nostre equip posem a la teva disposició a experts en Dret Laboral, tant per front a qualsevol problema individual amb la teva empresa, com qualsevol conflicte propi de les relacions col·lectives de treball, per a representants dels treballadors i treballadores. Dintre d’aquest àmbit del Dret, atenem especialment totes les prestacions i reclamacions amb la Seguretat Social. Així, entre d’altres, tractem els conflictes amb:

- Contractes laborals i nòmines.

- Extincions de contractes. Acomiadaments de qualsevol tipus i sancions.

- Assetjament laboral (mobbing, en totes les seves modalitats).

- Assetjament sexual.

- Salaris i altres conceptes econòmics. Reclamacions de quantitats i indemnitzacions. Fons de Garantia Salarial (FOGASA).

- Ascens i altres canvis de categoria.

- Jornada i horaris. Modificacions.

- Absències per qualsevol causa. Permisos, vacances, llicències, excedències.

- Incapacitats temporals.

- Càrregues de treball i salut laboral.

- Mobilitat geogràfica. Trasllats forçosos.

- Mobilitat funcional. Classificació professional. Canvis de funcions.

- Modificacions substancials de condicions de treball.

- En general, qualsevol vicissitud pròpia de la relació laboral.

- Drets col·lectius i drets sindicals. Conflictes laborals, vaga, assemblees, locals, drets d’informació.

- Expedients de regulació d’ocupació (ERE) i Plans d’Empresa. Acomiadaments col·lectius.

- Règim i prestacions de Seguretat Social: cotitzacions, incapacitat temporal, accidents de treball, manca de mesures de seguretat i Salut Laboral, incapacitat permanent en qualsevol dels seus graus, jubilació ordinària, parcial, avançada i prejubilacions, atur, etc.


 
Advocat laboral Barcelona
Nom
Telèfon
Email
Observacions
Dades tractades d'acord amb la LPD (L. 15/99)
© Gabinet Jurídic Uquinaona | Carrer Balmes n�m. 209, 4-1. 08006 Barcelona | Tel. 93 268 27 27 | 649474402 (�rea Dret de Fam�lia i Civil) | 628943202 (�rea Funci� P�blica i Laboral) | Fax 93 268 19 13 | |
mapa web | legal